(212) Август 2013г. фото с площадки (1)))

(212) Август 2013г. фото с площадки (1)))