(209) Август 2013г. фото с площадки (4)))

(209) Август 2013г. фото с площадки (4)))