(208) Август 2013г. фото с площадки (5)))

(208) Август 2013г. фото с площадки (5)))