(207) Август 2013г. фото с площадки (6)))

(207) Август 2013г. фото с площадки (6)))