(189) Май 2013г. фото с площадки (2)))

(189) Май 2013г. фото с площадки (2)))