(188) Май 2013г. фото с площадки (3)))

(188) Май 2013г. фото с площадки (3)))