(187) Май 2013г. фото с площадки (4)))

(187) Май 2013г. фото с площадки (4)))