(186) Май 2013г. фото с площадки (5)))

(186) Май 2013г. фото с площадки (5)))