(184) Май 2013г. фото с площадки (7)))

(184) Май 2013г. фото с площадки (7)))